5.a 5.b 5.c 6.a 6.b 7.a 7.b 8.a 8.b 9.a 9.b 10.a 11.a 11.b 12.a 12.b
1

Angļu valoda

Latvijas vēsture

Latvijas vēsture

Angļu valoda (2.gr.)

Pasaules vēsture

Latvijas vēsture

Latvijas vēsture

Latvijas vēsture

Informātika (1.gr.)

Informātika (2.gr.)

Angļu valoda

2

Literatūra

Angļu valoda (2.gr.)

Bioloģija

Literatūra

Literatūra

Bioloģija

Latvijas un pasaules vēsture

Programmēšanas pamati (1.gr.)

Programmēšanas pamati (2.gr.)

Latvijas un pasaules vēsture

3

Dabaszinības

Literatūra

Angļu valoda (1.gr.)

Angļu valoda (2.gr.)

Informātika (2.gr.)

Mājturība un tehnoloģijas meitenēm

Latviešu valoda

Latviešu valoda

Ģeogrāfija

Latvijas un pasaules vēsture

Programmēšanas pamati (1.gr.)

4

Literatūra

Angļu valoda (1.gr.)

Pasaules vēsture

Angļu valoda (2.gr.)

Literatūra

Ķīmija

Fizika

Latvijas un pasaules vēsture

Tehniskā grafika

Fizika

Programmēšanas pamati (1.gr.)

Angļu valoda

Programmēšanas pamati (2.gr.)

5

Dabaszinības

Vizuālā māksla

Bioloģija

Pasaules vēsture

Vizuālā māksla

Fizika

Vizuālā māksla

Programmēšanas pamati (2.gr.)

6
7
8

Matemātika

Matemātika

Angļu valoda

Fizika

Angļu valoda

Matemātika

Matemātika

Fizika

Fizika

Ekonomika

Ekonomika

Ekonomika

Ekonomika

Psiholoģija

9

Latviešu valoda

Vizuālā māksla

Mājturība un tehnoloģijas meitenēm

Mājturība un tehnoloģijas meitenēm

Mājturība un tehnoloģijas zēniem

Latviešu valoda

Vizuālā māksla

Vizuālā māksla

Ģeogrāfija

Latvijas vēsture

Angļu valoda (2.gr.)

Latviešu valoda

Angļu valoda (1.gr.)

Ģeogrāfija

Angļu valoda (2.gr.)

Angļu valoda

10

Angļu valoda

Latviešu valoda

Vizuālā māksla

Mājturība un tehnoloģijas zēniem

Ģeogrāfija

Literatūra

Vizuālā māksla

Bioloģija

Vizuālā māksla

Bioloģija

Latviešu valoda

Bioloģija

Bioloģija

Krievu valoda

Literatūra

Literatūra

11

Matemātika

Latviešu valoda

Latviešu valoda

Krievu valoda

Latviešu valoda

Literatūra

Latvijas vēsture

Angļu valoda (1.gr.)

Bioloģija

Matemātika

Bioloģija

Literatūra

Bioloģija

Krievu valoda

Latvijas un pasaules vēsture

12

Matemātika

Latvijas vēsture

Latviešu valoda

Latviešu valoda

Fizika

Literatūra

Krievu valoda

Sociālās zinības

Vizuālā māksla

Sociālās zinības

Informātika (1.gr.)

Informātika (2.gr.)

Vizuālā māksla

Latviešu valoda

Vizuālā māksla

Latviešu valoda

Matemātika

Bioloģija

13
14
15

Angļu valoda

Matemātika

Angļu valoda (2.gr.)

Angļu valoda

Angļu valoda

Latviešu valoda (2.gr.)

Ekonomika

Krievu valoda

Krievu valoda

Angļu valoda

Ķīmija

Matemātika

16

Latviešu valoda

Mājturība un tehnoloģijas meitenēm

Literatūra

Vācu valoda

Krievu valoda

Angļu valoda (1.gr.)

Vācu valoda

Literatūra

Vācu valoda (1.gr.)

Krievu valoda

Vācu valoda

Krievu valoda (1.gr.)

Angļu valoda (2.gr.)

Matemātika

Angļu valoda (2.gr.)

Matemātika

Angļu valoda (1.gr.)

Ģeogrāfija

Krievu valoda

Ģeogrāfija

Literatūra

17

Mājturība un tehnoloģijas meitenēm

Mājturība un tehnoloģijas meitenēm

Angļu valoda (1.gr.)

Sociālās zinības

Ķīmija

Vācu valoda

Vācu valoda

Krievu valoda (1.gr.)

Angļu valoda (2.gr.)

Literatūra

Ģeogrāfija

Latviešu valoda

Fizika

Latviešu valoda

Fizika

18

Angļu valoda (1.gr.)

Angļu valoda (2.gr.)

Vācu valoda

Vācu valoda

Literatūra

Matemātika

Fizika

19

Dabaszinības

Dabaszinības

Informātika (1.gr.)

Matemātika

Matemātika

Matemātika

Sociālās zinības

Matemātika

Fizika

Ģeogrāfija

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Latviešu valoda

Latvijas vēsture

Latvijas vēsture

Angļu valoda (2.gr.)

Latvijas vēsture

Latvijas vēsture

Latviešu valoda (1.gr.)

Psiholoģija

30

Vizuālā māksla

Informātika (1.gr.)

Krievu valoda (1.gr.)

Vācu valoda (1.gr.)

Vācu valoda (1.gr.)

31

Dabaszinības

Mājturība un tehnoloģijas zēniem

Pasaules vēsture

Krievu valoda

Vācu valoda (1.gr.)

Angļu valoda

Vācu valoda (1.gr.)

 5.a 5.b 5.c 6.a 6.b 7.a 7.b 8.a 8.b 9.a 9.b 10.a 11.a 11.b 12.a 12.b

© skolotajs.skola12.lv