5.a 5.b 5.c 6.a 6.b 7.a 7.b 8.a 8.b 9.a 9.b 10.a 11.a 11.b 12.a 12.b
1

Informātika (1.gr.)

Informātika (2.gr.)

Informātika (1.gr.)

Informātika (2.gr.)

Latviešu valoda

Angļu valoda (2.gr.)

Krievu valoda (1.gr.)

Mājturība un tehnoloģijas zēniem

Ķīmija

2

Dabaszinības

Tehniskā grafika

Ķīmija

3
4
5

Matemātika

Matemātika

Latviešu valoda

Latviešu valoda

Angļu valoda (1.gr.)

Mūzika

Angļu valoda

Mūzika

Latviešu valoda

Fizika

Informātika (2.gr.)

Literatūra

6

Mājturība un tehnoloģijas meitenēm

Mājturība un tehnoloģijas meitenēm

Mājturība un tehnoloģijas meitenēm

Informātika (2.gr.)

Informātika (1.gr.)

Matemātika

Informātika (2.gr.)

Ģeogrāfija

Latvijas vēsture

Literatūra

Mājturība un tehnoloģijas meitenēm

Fizika

Mājturība un tehnoloģijas zēniem

Ģeogrāfija

Literatūra

Matemātika

Angļu valoda

Latvijas un pasaules vēsture

Ķīmija

7

Mūzika

Mūzika

Matemātika

Literatūra

Pasaules vēsture

Ģeogrāfija

Informātika (1.gr.)

Angļu valoda (1.gr.)

Informātika (2.gr.)

Mājturība un tehnoloģijas meitenēm

Mājturība un tehnoloģijas zēniem

Latviešu valoda

Krievu valoda (1.gr.)

Vācu valoda (1.gr.)

Matemātika

Ķīmija

Programmēšanas pamati (2.gr.)

Angļu valoda

8

Literatūra

Angļu valoda (1.gr.)

Angļu valoda (2.gr.)

Literatūra

Matemātika

Bioloģija

Latviešu valoda

Matemātika

Mājturība un tehnoloģijas zēniem

Mājturība un tehnoloģijas zēniem

Angļu valoda (1.gr.)

Matemātika

Tehniskā grafika

Literatūra

Matemātika

Programmēšanas pamati (1.gr.)

9

Mūzika

Mūzika

Informātika (2.gr.)

Latvijas vēsture

Bioloģija

Pasaules vēsture

Fizika

Mūzika

Fizika

Angļu valoda (2.gr.)

Matemātika

Tehniskā grafika

Mūzika

Angļu valoda (2.gr.)

Mūzika

Informātika (1.gr.)

Mūzika

Matemātika

10
11
12

Latviešu valoda

Latvijas vēsture

Latviešu valoda

Pasaules vēsture

Latviešu valoda

Latvijas vēsture

Latvijas vēsture

Ķīmija

Latvijas vēsture

Latviešu valoda (2.gr.)

Fizika

Informātika (1.gr.)

Informātika (2.gr.)

Latviešu valoda

Latviešu valoda

13

Mājturība un tehnoloģijas zēniem

Literatūra

Mājturība un tehnoloģijas zēniem

Literatūra

Latviešu valoda

Bioloģija

Latvijas un pasaules vēsture

Programmēšanas pamati (2.gr.)

14

Latviešu valoda

Mājturība un tehnoloģijas meitenēm

Mājturība un tehnoloģijas meitenēm

Mūzika

Matemātika

Literatūra

Bioloģija

Literatūra

Bioloģija

Krievu valoda

Pasaules vēsture

Ģeogrāfija

Mūzika

Literatūra

Literatūra

Programmēšanas pamati (1.gr.)

Latviešu valoda

15

Literatūra

Latviešu valoda

Pasaules vēsture

Matemātika

Matemātika

Latvijas vēsture

Bioloģija

Bioloģija

Programmēšanas pamati (1.gr.)

16

Pasaules vēsture

Angļu valoda

Pasaules vēsture

Angļu valoda (1.gr.)

Informātika (2.gr.)

Programmēšanas pamati (2.gr.)

Latviešu valoda

Angļu valoda

17
18
 5.a 5.b 5.c 6.a 6.b 7.a 7.b 8.a 8.b 9.a 9.b 10.a 11.a 11.b 12.a 12.b
19
20

Mājturība un tehnoloģijas zēniem

Krievu valoda

Matemātika

Programmēšanas pamati (1.gr.)

Krievu valoda

21

Angļu valoda

Dabaszinības

Mājturība un tehnoloģijas zēniem

Angļu valoda (2.gr.)

Pasaules vēsture

Ģeogrāfija

Mūzika

Bioloģija

Bioloģija

Krievu valoda

Latvijas un pasaules vēsture

Latvijas un pasaules vēsture

22

Latviešu valoda

Vācu valoda

Krievu valoda

Vācu valoda

Krievu valoda (1.gr.)

Vācu valoda

Latviešu valoda

Vācu valoda

Mājturība un tehnoloģijas zēniem

Latviešu valoda

Matemātika

Krievu valoda

Psiholoģija

23

Dabaszinības

Informātika (1.gr.)

Vizuālā māksla

Ģeogrāfija

24
25
26

Matemātika

Latvijas vēsture

Krievu valoda

Angļu valoda

Krievu valoda

Krievu valoda

27

Matemātika

Literatūra

Vācu valoda

Vācu valoda

Krievu valoda (1.gr.)

Vizuālā māksla

Vizuālā māksla

Literatūra

Vācu valoda (1.gr.)

Latvijas un pasaules vēsture

Vācu valoda (1.gr.)

28

Literatūra

Vizuālā māksla

Literatūra

Informātika (1.gr.)

Mājturība un tehnoloģijas zēniem

Vizuālā māksla

Mājturība un tehnoloģijas zēniem

Latviešu valoda

Vācu valoda

Matemātika

Vācu valoda

Ķīmija

Vācu valoda (1.gr.)

Latvijas un pasaules vēsture

Vācu valoda (1.gr.)

29

Matemātika

Matemātika

Latviešu valoda

Literatūra

Mājturība un tehnoloģijas zēniem

Fizika

Mājturība un tehnoloģijas zēniem

Matemātika

Matemātika

Fizika

Matemātika

Matemātika

Latvijas un pasaules vēsture

30

Dabaszinības

Dabaszinības

Vizuālā māksla

Sociālās zinības

Ķīmija

Fizika

Latviešu valoda

Tehniskā grafika

Vizuālā māksla

Vizuālā māksla

Fizika

Vizuālā māksla

Bioloģija

 5.a 5.b 5.c 6.a 6.b 7.a 7.b 8.a 8.b 9.a 9.b 10.a 11.a 11.b 12.a 12.b

© skolotajs.skola12.lv