5.a 5.b 5.c 6.a 6.b 7.a 7.b 8.a 8.b 9.a 9.b 10.a 11.a 11.b 12.a 12.b
1
2
3

Latviešu valoda

Latvijas vēsture

Latvijas vēsture

Ķīmija

Literatūra

Latviešu valoda (1.gr.)

Ekonomika

Informātika (2.gr.)

Ekonomika

Ekonomika

Ekonomika

Psiholoģija

Ekonomika

Ķīmija

4

Latviešu valoda

Vizuālā māksla

Literatūra

Mājturība un tehnoloģijas meitenēm

Pasaules vēsture

Vizuālā māksla

Latvijas vēsture

Literatūra

Mājturība un tehnoloģijas meitenēm

Ģeogrāfija

Latvijas un pasaules vēsture

Ģeogrāfija

Literatūra

5

Mūzika

Mūzika

Mājturība un tehnoloģijas meitenēm

Pasaules vēsture

Mājturība un tehnoloģijas meitenēm

Informātika (2.gr.)

Mūzika

Informātika (1.gr.)

Informātika (2.gr.)

Sociālās zinības

Latviešu valoda

Pasaules vēsture

Ģeogrāfija

Mūzika

Literatūra

Tehniskā grafika

Ģeogrāfija

Angļu valoda

Latvijas un pasaules vēsture

6

Informātika (1.gr.)

Literatūra

Informātika (1.gr.)

Matemātika

Angļu valoda (1.gr.)

Angļu valoda (2.gr.)

Angļu valoda (2.gr.)

Bioloģija

Latviešu valoda

Vizuālā māksla

Latvijas vēsture

Latvijas vēsture

Mājturība un tehnoloģijas zēniem

Pasaules vēsture

Mājturība un tehnoloģijas zēniem

Angļu valoda

Latvijas un pasaules vēsture

7

Mūzika

Matemātika

Mūzika

Latvijas vēsture

Bioloģija

Pasaules vēsture

Mūzika

Literatūra

Pasaules vēsture

Angļu valoda

Krievu valoda

Sociālās zinības

Krievu valoda

Mūzika

Angļu valoda (2.gr.)

Angļu valoda (1.gr.)

Mūzika

Ģeogrāfija

Mūzika

Ģeogrāfija

8
9
10

Matemātika

Angļu valoda

Latviešu valoda

Latvijas vēsture

Angļu valoda (1.gr.)

Angļu valoda (2.gr.)

Angļu valoda (1.gr.)

Pasaules vēsture

Angļu valoda (1.gr.)

Angļu valoda (2.gr.)

Mūzika

Angļu valoda

Matemātika

Mūzika

Latviešu valoda (2.gr.)

Fizika

Krievu valoda

Bioloģija

Ķīmija

Literatūra

Psiholoģija

11

Informātika (1.gr.)

Latviešu valoda

Mājturība un tehnoloģijas meitenēm

Mājturība un tehnoloģijas meitenēm

Informātika (2.gr.)

Matemātika

Vācu valoda

Informātika (1.gr.)

Vācu valoda

Informātika (2.gr.)

Matemātika

Literatūra

Matemātika

Ģeogrāfija

Vācu valoda

Krievu valoda

Vācu valoda

Ģeogrāfija

Angļu valoda (2.gr.)

Latviešu valoda

Programmēšanas pamati (1.gr.)

Programmēšanas pamati (2.gr.)

Informātika (1.gr.)

Programmēšanas pamati (1.gr.)

Matemātika

Literatūra

Latviešu valoda

12

Angļu valoda

Dabaszinības

Vizuālā māksla

Literatūra

Literatūra

Ģeogrāfija

Latviešu valoda

Literatūra

Mājturība un tehnoloģijas meitenēm

Pasaules vēsture

Matemātika

Mūzika

Sociālās zinības

Krievu valoda (1.gr.)

Ķīmija

Angļu valoda (1.gr.)

Vācu valoda (1.gr.)

Krievu valoda

Vācu valoda (1.gr.)

Tehniskā grafika

Vācu valoda (1.gr.)

Programmēšanas pamati (1.gr.)

Latviešu valoda

Programmēšanas pamati (2.gr.)

Latviešu valoda

Matemātika

13

Informātika (2.gr.)

Latviešu valoda

Krievu valoda

Latviešu valoda

Krievu valoda (1.gr.)

Vācu valoda

Vācu valoda

Krievu valoda

Latviešu valoda

Latviešu valoda

Krievu valoda (1.gr.)

Literatūra

Matemātika

Latvijas vēsture

Angļu valoda (2.gr.)

Bioloģija

Matemātika

Bioloģija

Matemātika

Bioloģija

Krievu valoda

Vācu valoda (1.gr.)

Krievu valoda

Vācu valoda (1.gr.)

14

Dabaszinības

Dabaszinības

Dabaszinības

Latviešu valoda

Matemātika

Fizika

Vācu valoda

Latviešu valoda

Vācu valoda

Angļu valoda (1.gr.)

Informātika (1.gr.)

Matemātika

Latviešu valoda

Ķīmija

Latviešu valoda

Ķīmija

Matemātika

Angļu valoda

Programmēšanas pamati (2.gr.)

15
16
 5.a 5.b 5.c 6.a 6.b 7.a 7.b 8.a 8.b 9.a 9.b 10.a 11.a 11.b 12.a 12.b
17

Krievu valoda (1.gr.)

Ķīmija

Psiholoģija

18

Mājturība un tehnoloģijas zēniem

19

Literatūra

Literatūra

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 5.a 5.b 5.c 6.a 6.b 7.a 7.b 8.a 8.b 9.a 9.b 10.a 11.a 11.b 12.a 12.b

© skolotajs.skola12.lv