5.a 5.b 5.c 6.a 6.b 7.a 7.b 8.a 8.b 9.a 9.b 10.a 11.a 11.b 12.a 12.b
1

Latviešu valoda

Matemātika

Matemātika

Matemātika

Matemātika

Matemātika

Angļu valoda (1.gr.)

2
3
4

Informātika (1.gr.)

Vācu valoda

Angļu valoda (1.gr.)

Angļu valoda (2.gr.)

Fizika

Literatūra

Latvijas vēsture

Vācu valoda (1.gr.)

Programmēšanas pamati (1.gr.)

Literatūra

5

Informātika (1.gr.)

Latviešu valoda

Latviešu valoda

Informātika (1.gr.)

Latviešu valoda

Matemātika

Matemātika

Fizika

Krievu valoda (1.gr.)

Krievu valoda (1.gr.)

Angļu valoda

Angļu valoda (2.gr.)

Fizika

Angļu valoda (1.gr.)

6

Matemātika

Literatūra

Ģeogrāfija

Mājturība un tehnoloģijas zēniem

Mājturība un tehnoloģijas meitenēm

Bioloģija

Mājturība un tehnoloģijas zēniem

Mājturība un tehnoloģijas meitenēm

Latviešu valoda (2.gr.)

Fizika 1.gr.

Fizika

Matemātika

7

Pasaules vēsture

Informātika (3.gr.)

Vācu valoda

Vācu valoda

Mājturība un tehnoloģijas zēniem

Pasaules vēsture

Mājturība un tehnoloģijas zēniem

Mūzika

Matemātika (2.gr.)

Bioloģija 1.gr.

Angļu valoda

8

Angļu valoda

Dabaszinības

Dabaszinības

Ģeogrāfija

Latvijas vēsture

Ģeogrāfija

Bioloģija

Latvijas vēsture

Bioloģija

Latviešu valoda

Bioloģija

Latviešu valoda

Matemātika

Matemātika (1.gr.)

Fizika 2.gr.

Latviešu valoda

Latviešu valoda

Angļu valoda (2.gr.)

Vācu valoda (1.gr.)

Vācu valoda (1.gr.)

9
10
11

Literatūra

Bioloģija

Pasaules vēsture

Pasaules vēsture

Latviešu valoda

Vācu valoda (1.gr.)

Vācu valoda (1.gr.)

Programmēšanas pamati (2.gr.)

Matemātika

Latvijas un pasaules vēsture

12

Mājturība un tehnoloģijas meitenēm

Literatūra

Mājturība un tehnoloģijas zēniem

Mājturība un tehnoloģijas meitenēm

Mājturība un tehnoloģijas zēniem

Informātika (2.gr.)

Vācu valoda

Literatūra

Vācu valoda

Mājturība un tehnoloģijas meitenēm

Bioloģija

Latvijas vēsture

Informātika (2.gr.)

Latvijas vēsture

Vācu valoda

Latvijas vēsture

Vācu valoda

Bioloģija 2.gr.

Latvijas un pasaules vēsture 1.gr.

Programmēšanas pamati (1.gr.)

Programmēšanas pamati (2.gr.)

Literatūra

Programmēšanas pamati (2.gr.)

Literatūra

Bioloģija

Literatūra

13

Mājturība un tehnoloģijas meitenēm

Mājturība un tehnoloģijas zēniem

Mājturība un tehnoloģijas meitenēm

Mājturība un tehnoloģijas zēniem

Matemātika

Angļu valoda (1.gr.)

Angļu valoda (1.gr.)

Literatūra

Ģeogrāfija

Angļu valoda (1.gr.)

Angļu valoda (2.gr.)

Matemātika

Ģeogrāfija

Angļu valoda (1.gr.)

Informātika (2.gr.)

Informātika (2.gr.)

Kultoroloģija

Ķīmija

Bioloģija

Ķīmija

14

Informātika (2.gr.)

Informātika (2.gr.)

Literatūra

Mājturība un tehnoloģijas meitenēm

Mājturība un tehnoloģijas zēniem

Mājturība un tehnoloģijas meitenēm

Mājturība un tehnoloģijas meitenēm

Latviešu valoda

Mājturība un tehnoloģijas meitenēm

Angļu valoda

Angļu valoda (1.gr.)

Angļu valoda (2.gr.)

Angļu valoda (2.gr.)

15

Matemātika

Literatūra

Angļu valoda

Angļu valoda (2.gr.)

Matemātika

Ģeogrāfija

Krievu valoda (1.gr.)

Krievu valoda (2.gr.)

Krievu valoda

Latvijas un pasaules vēsture

Latviešu valoda

16
17
 5.a 5.b 5.c 6.a 6.b 7.a 7.b 8.a 8.b 9.a 9.b 10.a 11.a 11.b 12.a 12.b
18
19

Latviešu valoda

Matemātika

Angļu valoda (2.gr.)

20

Dabaszinības

Dabaszinības

Dabaszinības

Latviešu valoda

Angļu valoda

Literatūra

Krievu valoda (1.gr.)

Literatūra

Latviešu valoda

21

Mūzika

Mūzika

Mūzika

Matemātika

Angļu valoda

Latviešu valoda (1.gr.)

Krievu valoda (1.gr.)

Latviešu valoda (2.gr.)

Literatūra

Pasaules vēsture

Literatūra

Matemātika

Krievu valoda

Krievu valoda (1.gr.)

22

Latviešu valoda

Latvijas vēsture

Pasaules vēsture

Latviešu valoda

Latviešu valoda

Matemātika

Krievu valoda (1.gr.)

23
24
25

Angļu valoda

Krievu valoda (1.gr.)

Vizuālā māksla

Krievu valoda (1.gr.)

Matemātika

Krievu valoda (1.gr.)

Vizuālā māksla

Krievu valoda

Literatūra

Literatūra (1.gr.)

Literatūra (2.gr.)

Vācu valoda (1.gr.)

Programmēšanas pamati (2.gr.)

26

Sociālās zinības

Latviešu valoda

Literatūra

Mājturība un tehnoloģijas zēniem

Krievu valoda (1.gr.)

Krievu valoda (1.gr.)

Matemātika (1.gr.)

Psiholoģija

Literatūra

27

Sociālās zinības

Vizuālā māksla

Sociālās zinības

Vizuālā māksla

Matemātika

Latvijas vēsture

Sociālās zinības

Matemātika

Informātika (2.gr.)

Latviešu valoda (1.gr.)

Matemātika (2.gr.)

Tehniskā grafika 1.gr.

Tehniskā grafika

Fizika

Latvijas un pasaules vēsture

Matemātika

28

Vizuālā māksla

Latviešu valoda

Latviešu valoda

Literatūra

Sociālās zinības

Vizuālā māksla

Mājturība un tehnoloģijas zēniem

Latviešu valoda

Vizuālā māksla

Vizuālā māksla

Latviešu valoda

Tehniskā grafika 2.gr.

Fizika

Psiholoģija

Vācu valoda

Psiholoģija

Vācu valoda

29

Sociālās zinības

Vizuālā māksla

Literatūra

Mūzika

Vizuālā māksla

Mūzika

Latviešu valoda

Matemātika

Matemātika

Vizuālā māksla

Latvijas un pasaules vēsture

Vizuālā māksla

Latvijas un pasaules vēsture

Vizuālā māksla

Vācu valoda

30
 5.a 5.b 5.c 6.a 6.b 7.a 7.b 8.a 8.b 9.a 9.b 10.a 11.a 11.b 12.a 12.b

© skolotajs.skola12.lv