5.a 5.b 5.c 6.a 6.b 7.a 7.b 8.a 8.b 9.a 9.b 10.a 11.a 11.b 12.a 12.b
1
2

Informātika (1.gr.)

Informātika (2.gr.)

Angļu valoda (2.gr.)

Vizuālā māksla

Pasaules vēsture

Latvijas un pasaules vēsture

Bioloģija

Angļu valoda (1.gr.)

Programmēšanas pamati (1.gr.)

Programmēšanas pamati (2.gr.)

3

Literatūra

Angļu valoda

Informātika (1.gr.)

Matemātika

Informātika (1.gr.)

Latviešu valoda

Informātika (2.gr.)

Informātika (1.gr.)

Latvijas vēsture

Sociālās zinības

Latvijas vēsture

Sociālās zinības

Informātika (1.gr.)

Bioloģija 2.gr.

Ģeogrāfija 1.gr.

Ģeogrāfija 2.gr.

Literatūra

Ģeogrāfija

4

Matemātika

Matemātika

Pasaules vēsture

Pasaules vēsture

Literatūra

Ģeogrāfija

Literatūra

Ģeogrāfija

Informātika (3.gr.)

Latviešu valoda (2.gr.)

Informātika (1.gr.)

Ģeogrāfija

Informātika (1.gr.)

Latviešu valoda

Matemātika

5

Informātika (1.gr.)

Latviešu valoda

Informātika (1.gr.)

Latviešu valoda

Literatūra

Informātika (1.gr.)

Informātika (2.gr.)

Angļu valoda (1.gr.)

Pasaules vēsture

Literatūra

Pasaules vēsture

Literatūra

Angļu valoda (2.gr.)

Bioloģija

Angļu valoda (2.gr.)

Fizika

Programmēšanas pamati (1.gr.)

Angļu valoda

6

Latviešu valoda

Literatūra

Matemātika

Ģeogrāfija

Latvijas vēsture

Sociālās zinības

Ģeogrāfija

Bioloģija

Latvijas vēsture

Matemātika

Bioloģija

Fizika

Krievu valoda (1.gr.)

Krievu valoda (2.gr.)

Angļu valoda (2.gr.)

Ģeogrāfija

Latviešu valoda

7
8
9

Angļu valoda

Matemātika

Mūzika

Literatūra

Vācu valoda

Pasaules vēsture

Krievu valoda (1.gr.)

Literatūra

Fizika

Latviešu valoda

Latvijas vēsture

Literatūra (1.gr.)

Literatūra (2.gr.)

Ekonomika

Krievu valoda

Ekonomika

Literatūra

Krievu valoda (1.gr.)

Literatūra

Ekonomika

Ekonomika

Latvijas un pasaules vēsture

10

Mājturība un tehnoloģijas meitenēm

Mājturība un tehnoloģijas zēniem

Mājturība un tehnoloģijas meitenēm

Mājturība un tehnoloģijas zēniem

Informātika (2.gr.)

Matemātika

Vācu valoda

Mūzika

Literatūra

Vācu valoda (1.gr.)

Krievu valoda (1.gr.)

Matemātika

Mājturība un tehnoloģijas meitenēm

Informātika (2.gr.)

Sociālās zinības

Latvijas vēsture

Vācu valoda

Krievu valoda (1.gr.)

Vācu valoda (1.gr.)

Krievu valoda (1.gr.)

Angļu valoda

Matemātika (2.gr.)

Angļu valoda (2.gr.)

Programmēšanas pamati (1.gr.)

Angļu valoda (1.gr.)

Latviešu valoda

Programmēšanas pamati (1.gr.)

Latviešu valoda

Bioloģija

Fizika

11

Dabaszinības

Angļu valoda

Dabaszinības

Mājturība un tehnoloģijas meitenēm

Mājturība un tehnoloģijas zēniem

Mājturība un tehnoloģijas meitenēm

Mājturība un tehnoloģijas zēniem

Latviešu valoda (1.gr.)

Angļu valoda (1.gr.)

Literatūra

Matemātika

Ģeogrāfija

Angļu valoda (1.gr.)

Angļu valoda (2.gr.)

Sociālās zinības

Matemātika

Mājturība un tehnoloģijas zēniem

Mājturība un tehnoloģijas meitenēm

Bioloģija

Mājturība un tehnoloģijas zēniem

Mājturība un tehnoloģijas meitenēm

Informātika (2.gr.)

Matemātika (1.gr.)

Kultoroloģija

Matemātika

Ķīmija

Bioloģija

Ķīmija

12

Informātika (2.gr.)

Informātika (2.gr.)

Angļu valoda

Pasaules vēsture

Mājturība un tehnoloģijas meitenēm

Mājturība un tehnoloģijas zēniem

Vācu valoda (1.gr.)

Krievu valoda (1.gr.)

Mājturība un tehnoloģijas meitenēm

Angļu valoda (2.gr.)

Vācu valoda (1.gr.)

Mājturība un tehnoloģijas meitenēm

Angļu valoda (1.gr.)

Mājturība un tehnoloģijas zēniem

Latviešu valoda

Mājturība un tehnoloģijas meitenēm

Mājturība un tehnoloģijas zēniem

Latviešu valoda (1.gr.)

Bioloģija 1.gr.

Matemātika

Krievu valoda

Krievu valoda (1.gr.)

13

Literatūra

Dabaszinības

Latvijas vēsture

Dabaszinības

Latviešu valoda

Angļu valoda (1.gr.)

Latviešu valoda (1.gr.)

Angļu valoda (2.gr.)

Latviešu valoda (2.gr.)

Latviešu valoda

Matemātika

Latviešu valoda

Ģeogrāfija

Latviešu valoda

Bioloģija

Matemātika

Angļu valoda (1.gr.)

Vācu valoda

Matemātika

Vācu valoda

Angļu valoda (1.gr.)

Vācu valoda (1.gr.)

Latvijas un pasaules vēsture

Vācu valoda

14
15
 5.a 5.b 5.c 6.a 6.b 7.a 7.b 8.a 8.b 9.a 9.b 10.a 11.a 11.b 12.a 12.b
16

Krievu valoda (1.gr.)

Krievu valoda

Krievu valoda (1.gr.)

Angļu valoda (2.gr.)

Angļu valoda

Vācu valoda

Programmēšanas pamati (2.gr.)

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 5.a 5.b 5.c 6.a 6.b 7.a 7.b 8.a 8.b 9.a 9.b 10.a 11.a 11.b 12.a 12.b

© skolotajs.skola12.lv