5.a 5.b 5.c 6.a 6.b 7.a 7.b 8.a 8.b 9.a 9.b 10.a 11.a 11.b 12.a 12.b
1
2
3
4

Angļu valoda (1.gr.)

5
6

Angļu valoda (2.gr.)

7
8
9
10
11
12

Latviešu valoda

13
14
15
 5.a 5.b 5.c 6.a 6.b 7.a 7.b 8.a 8.b 9.a 9.b 10.a 11.a 11.b 12.a 12.b
16

Matemātika

Matemātika

Programmēšanas pamati (1.gr.)

17

Matemātika

Matemātika

Informātika (2.gr.)

Literatūra

Matemātika

Matemātika

Informātika (2.gr.)

Matemātika

Matemātika

Fizika

18

Latviešu valoda

Angļu valoda (1.gr.)

Ģeogrāfija

Ģeogrāfija

Latviešu valoda (1.gr.)

Latviešu valoda (2.gr.)

Informātika (1.gr.)

Informātika (1.gr.)

19

Informātika (1.gr.)

Matemātika

Informātika (1.gr.)

Informātika (3.gr.)

Informātika (2.gr.)

Latviešu valoda (1.gr.)

Latviešu valoda (2.gr.)

Angļu valoda (1.gr.)

Angļu valoda

Latviešu valoda

Angļu valoda (1.gr.)

Literatūra

Angļu valoda (1.gr.)

Programmēšanas pamati (1.gr.)

20

Latviešu valoda

Angļu valoda (1.gr.)

Angļu valoda

Matemātika

Angļu valoda (1.gr.)

Matemātika

Matemātika

21
22
23

Angļu valoda

Vācu valoda

Vācu valoda

Krievu valoda (1.gr.)

Informātika (1.gr.)

Vācu valoda

Krievu valoda (1.gr.)

Vācu valoda

Vācu valoda

Krievu valoda (1.gr.)

Fizika

Informātika (1.gr.)

Literatūra (1.gr.)

Ekonomika

Latviešu valoda

Ekonomika

Literatūra

Literatūra

Ekonomika

Ekonomika

24

Mājturība un tehnoloģijas meitenēm

Informātika (1.gr.)

Mājturība un tehnoloģijas meitenēm

Informātika (2.gr.)

Informātika (1.gr.)

Latviešu valoda

Literatūra

Pasaules vēsture

Mājturība un tehnoloģijas meitenēm

Mājturība un tehnoloģijas zēniem

Literatūra

Sociālās zinības

Latviešu valoda

Vācu valoda

Krievu valoda (1.gr.)

Vācu valoda

Matemātika

Programmēšanas pamati (1.gr.)

Matemātika

Literatūra

25

Literatūra

Mājturība un tehnoloģijas meitenēm

Mājturība un tehnoloģijas meitenēm

Literatūra

Mājturība un tehnoloģijas zēniem

Latviešu valoda

Sociālās zinības

Sociālās zinības

Angļu valoda (2.gr.)

Angļu valoda (2.gr.)

Pasaules vēsture

Matemātika

Matemātika

Mājturība un tehnoloģijas zēniem

Bioloģija

Mājturība un tehnoloģijas zēniem

Informātika (3.gr.)

Krievu valoda (2.gr.)

Krievu valoda (1.gr.)

Latvijas un pasaules vēsture

Latviešu valoda

26

Literatūra

Informātika (2.gr.)

Sociālās zinības

Angļu valoda

Informātika (2.gr.)

Sociālās zinības

Mājturība un tehnoloģijas meitenēm

Latvijas vēsture

Mājturība un tehnoloģijas zēniem

Pasaules vēsture

Matemātika

Mājturība un tehnoloģijas meitenēm

Mājturība un tehnoloģijas zēniem

Mājturība un tehnoloģijas meitenēm

Krievu valoda (1.gr.)

Angļu valoda (1.gr.)

Mājturība un tehnoloģijas zēniem

Mājturība un tehnoloģijas meitenēm

Mājturība un tehnoloģijas zēniem

Fizika 1.gr.

Bioloģija 1.gr.

Angļu valoda (2.gr.)

Psiholoģija

Angļu valoda (2.gr.)

Fizika

Psiholoģija

Psiholoģija

Krievu valoda (1.gr.)

Programmēšanas pamati (2.gr.)

27

Dabaszinības

Sociālās zinības

Dabaszinības

Sociālās zinības

Dabaszinības

Dabaszinības

Latviešu valoda

Bioloģija

Fizika

Fizika 2.gr.

Latvijas un pasaules vēsture

Krievu valoda (1.gr.)

Latvijas un pasaules vēsture

Krievu valoda (1.gr.)

Krievu valoda

28
29
30

Vizuālā māksla

Angļu valoda

Pasaules vēsture

Matemātika

Informātika (2.gr.)

Bioloģija

Bioloģija

Vizuālā māksla

Angļu valoda (2.gr.)

Literatūra

Latviešu valoda

Latvijas vēsture

Literatūra (2.gr.)

Vizuālā māksla

Vizuālā māksla

Latviešu valoda

 5.a 5.b 5.c 6.a 6.b 7.a 7.b 8.a 8.b 9.a 9.b 10.a 11.a 11.b 12.a 12.b

© skolotajs.skola12.lv