5.a 5.b 5.c 6.a 6.b 7.a 7.b 8.a 8.b 9.a 9.b 10.a 11.a 11.b 12.a 12.b
1
2
3
4
5
6
7
8

Krievu valoda

Krievu valoda

9
10

Krievu valoda

11
12
13
14

Matemātika

15

Literatūra

Fizika

Angļu valoda

Fizika

16

Latviešu valoda

Fizika

Ķīmija

Krievu valoda (1.gr.)

Fizika

Fizika

17

Angļu valoda (2.gr.)

Mājturība un tehnoloģijas meitenēm

Matemātika

Matemātika

Matemātika

Fizika

Matemātika

18

Matemātika

Latviešu valoda

Matemātika

Matemātika

Matemātika

19
20
 5.a 5.b 5.c 6.a 6.b 7.a 7.b 8.a 8.b 9.a 9.b 10.a 11.a 11.b 12.a 12.b
21

Latviešu valoda

Sociālās zinības

Vācu valoda

Krievu valoda

Vācu valoda

Matemātika

Matemātika

Krievu valoda

Krievu valoda

Matemātika

Fizika

Informātika (2.gr.)

Angļu valoda (1.gr.)

Literatūra

22

Mājturība un tehnoloģijas zēniem

Informātika (2.gr.)

Sociālās zinības

Mājturība un tehnoloģijas zēniem

Krievu valoda

Vācu valoda (1.gr.)

Angļu valoda

Krievu valoda

Angļu valoda

23

Dabaszinības

Angļu valoda

Mājturība un tehnoloģijas zēniem

Matemātika

Mājturība un tehnoloģijas zēniem

Informātika (1.gr.)

Mājturība un tehnoloģijas zēniem

Latviešu valoda

Vācu valoda

Vācu valoda

Latvijas vēsture

Latviešu valoda (1.gr.)

Latviešu valoda (2.gr.)

Literatūra

24

Latviešu valoda

Latviešu valoda

Vācu valoda (1.gr.)

Krievu valoda (1.gr.)

Literatūra

Vācu valoda

Mājturība un tehnoloģijas zēniem

Latviešu valoda

Latviešu valoda

Mājturība un tehnoloģijas zēniem

Mājturība un tehnoloģijas zēniem

Krievu valoda

Vācu valoda (1.gr.)

Vācu valoda (1.gr.)

Krievu valoda

25

Sociālās zinības

Dabaszinības

Informātika (1.gr.)

Latviešu valoda

Dabaszinības

Sociālās zinības

Literatūra

Latvijas vēsture

Literatūra

Ķīmija

Vācu valoda

Vācu valoda

Krievu valoda (1.gr.)

Literatūra

Angļu valoda

26
27
28

Latviešu valoda

Pasaules vēsture

Latvijas vēsture

Informātika (1.gr.)

Literatūra

Latviešu valoda

Angļu valoda (1.gr.)

Informātika (1.gr.)

Angļu valoda (2.gr.)

Latviešu valoda

Latvijas un pasaules vēsture

Latviešu valoda

Ķīmija

Sports

Ķīmija

29

Mājturība un tehnoloģijas meitenēm

Angļu valoda

Matemātika

Sociālās zinības

Angļu valoda (1.gr.)

Mājturība un tehnoloģijas meitenēm

Angļu valoda (2.gr.)

Angļu valoda (1.gr.)

Mājturība un tehnoloģijas meitenēm

Mājturība un tehnoloģijas zēniem

Mājturība un tehnoloģijas meitenēm

Mājturība un tehnoloģijas zēniem

Krievu valoda

Programmēšanas pamati (2.gr.)

Vācu valoda (1.gr.)

Informātika (1.gr.)

Vācu valoda

Vācu valoda

30

Matemātika

Mājturība un tehnoloģijas meitenēm

Mājturība un tehnoloģijas meitenēm

Informātika (1.gr.)

Informātika (2.gr.)

Mājturība un tehnoloģijas meitenēm

Latviešu valoda

Bioloģija

Ģeogrāfija

Angļu valoda

Angļu valoda (2.gr.)

Angļu valoda (1.gr.)

Latvijas un pasaules vēsture

31

Informātika (1.gr.)

Literatūra

Informātika (1.gr.)

Angļu valoda (2.gr.)

Krievu valoda (1.gr.)

Sports

Matemātika

Angļu valoda

Matemātika

Sports

Matemātika

Informātika (2.gr.)

Informātika (1.gr.)

Matemātika

Krievu valoda

Literatūra

Matemātika

Psiholoģija

 5.a 5.b 5.c 6.a 6.b 7.a 7.b 8.a 8.b 9.a 9.b 10.a 11.a 11.b 12.a 12.b

© skolotajs.skola12.lv