5.a 5.b 5.c 6.a 6.b 7.a 7.b 8.a 8.b 9.a 9.b 10.a 11.a 11.b 12.a 12.b
1

Sociālās zinības

Sports

Dabaszinības

Matemātika

Sociālās zinības

Sports

Sociālās zinības

Ģeogrāfija

Literatūra

Latvijas vēsture

Bioloģija

Sports

Matemātika

Bioloģija

2
3
4

Latviešu valoda

Angļu valoda (2.gr.)

Angļu valoda (1.gr.)

Informātika (2.gr.)

Bioloģija

Latviešu valoda

Fizika

Fizika

Bioloģija

Fizika

Ekonomika

Ekonomika

Ekonomika

Ekonomika

Bioloģija

Ekonomika

5

Informātika (2.gr.)

Bioloģija

Ģeogrāfija

Ģeogrāfija

Latviešu valoda

Angļu valoda

Bioloģija

Bioloģija

Literatūra

Programmēšanas pamati (1.gr.)

Latvijas un pasaules vēsture

Programmēšanas pamati (1.gr.)

Latviešu valoda

6
7
8
9
10
11

Literatūra

Krievu valoda (1.gr.)

Matemātika

Matemātika

Krievu valoda (1.gr.)

Latvijas un pasaules vēsture

12

Vizuālā māksla

Vizuālā māksla

Vizuālā māksla

Matemātika

Vizuālā māksla

Sociālās zinības

Matemātika

Latviešu valoda

Pasaules vēsture

Vizuālā māksla

Latvijas vēsture

Tehniskā grafika

Ģeogrāfija

Matemātika

Matemātika

Informātika (2.gr.)

Krievu valoda

Fizika

Krievu valoda

13

Dabaszinības

Vizuālā māksla

Literatūra

Informātika (2.gr.)

Pasaules vēsture

Matemātika

Pasaules vēsture

Pasaules vēsture

Matemātika

Ģeogrāfija

Ģeogrāfija

Vizuālā māksla

Tehniskā grafika

Vizuālā māksla

Vizuālā māksla

Bioloģija

Programmēšanas pamati (1.gr.)

Fizika

Programmēšanas pamati (2.gr.)

14

Informātika (2.gr.)

Informātika (2.gr.)

Matemātika

Krievu valoda

Pasaules vēsture

Krievu valoda

Angļu valoda

Mājturība un tehnoloģijas meitenēm

Mājturība un tehnoloģijas meitenēm

Pasaules vēsture

Literatūra

Bioloģija

Tehniskā grafika

Latvijas un pasaules vēsture

Programmēšanas pamati (1.gr.)

Programmēšanas pamati (2.gr.)

15

Dabaszinības

Latvijas vēsture

Angļu valoda (1.gr.)

Sociālās zinības

Vizuālā māksla

Latviešu valoda

Vizuālā māksla

Latvijas vēsture

Vizuālā māksla

Sociālās zinības

Vizuālā māksla

Krievu valoda

Sociālās zinības

Latviešu valoda

16
17
 5.a 5.b 5.c 6.a 6.b 7.a 7.b 8.a 8.b 9.a 9.b 10.a 11.a 11.b 12.a 12.b
18

Angļu valoda

Pasaules vēsture

Krievu valoda

Angļu valoda (2.gr.)

Informātika (1.gr.)

Literatūra

19

Literatūra

Informātika (2.gr.)

Sociālās zinības

Fizika

Matemātika

Informātika (1.gr.)

Angļu valoda

Programmēšanas pamati (2.gr.)

Ģeogrāfija

Psiholoģija

Psiholoģija

20

Angļu valoda

Matemātika

Pasaules vēsture

Latviešu valoda

Vācu valoda

Vācu valoda

Latviešu valoda

Latviešu valoda (1.gr.)

Ģeogrāfija

Literatūra

Matemātika

Matemātika

Latvijas un pasaules vēsture

21

Latviešu valoda

Vācu valoda

Vācu valoda

Vācu valoda

Literatūra

Vācu valoda

Matemātika

Krievu valoda

Krievu valoda

Literatūra

Angļu valoda

22

Matemātika

Latviešu valoda

Dabaszinības

Dabaszinības

Literatūra

Literatūra

Vācu valoda

Sociālās zinības

Vācu valoda

Angļu valoda (1.gr.)

Literatūra

Ģeogrāfija

Angļu valoda

Ģeogrāfija

23
24
25

Latviešu valoda

Latviešu valoda

Informātika (1.gr.)

Literatūra

Bioloģija

Bioloģija

Angļu valoda (1.gr.)

Angļu valoda (2.gr.)

Angļu valoda (1.gr.)

Latviešu valoda

Latviešu valoda

Bioloģija

Ķīmija

Ķīmija

26

Angļu valoda (1.gr.)

Angļu valoda (2.gr.)

Matemātika

Bioloģija

Angļu valoda (2.gr.)

Angļu valoda (1.gr.)

Bioloģija

Bioloģija

Literatūra

Krievu valoda

Programmēšanas pamati (2.gr.)

27

Latviešu valoda

Pasaules vēsture

Informātika (1.gr.)

Bioloģija

Latvijas vēsture

Angļu valoda

Angļu valoda (2.gr.)

28

Informātika (1.gr.)

Latviešu valoda

Informātika (1.gr.)

Sociālās zinības

Latviešu valoda

Angļu valoda (2.gr.)

Krievu valoda (1.gr.)

Latvijas vēsture

Angļu valoda

Latviešu valoda

Latviešu valoda

Informātika (2.gr.)

Literatūra

 5.a 5.b 5.c 6.a 6.b 7.a 7.b 8.a 8.b 9.a 9.b 10.a 11.a 11.b 12.a 12.b

© skolotajs.skola12.lv