5.a 5.b 5.c 6.a 6.b 7.a 7.b 8.a 8.b 9.a 9.b 10.a 11.a 11.b 12.a 12.b
1

Dabaszinības

Sociālās zinības

Dabaszinības

Matemātika

Sociālās zinības

Sociālās zinības

Latvijas vēsture

Krievu valoda

Bioloģija

Latviešu valoda

Bioloģija

2
3
4

Literatūra

Latvijas vēsture

Angļu valoda (1.gr.)

Vācu valoda

Latviešu valoda

Fizika

Vācu valoda

Fizika

Ekonomika

Matemātika

Ekonomika

Ekonomika

Ekonomika

Ekonomika

5

Mājturība un tehnoloģijas zēniem

Literatūra

Informātika (2.gr.)

Sports

Ģeogrāfija

Ģeogrāfija

Mājturība un tehnoloģijas zēniem

Matemātika

Mājturība un tehnoloģijas zēniem

Fizika

Informātika (2.gr.)

Programmēšanas pamati (2.gr.)

Matemātika

Matemātika

Krievu valoda

6

Matemātika

Mājturība un tehnoloģijas zēniem

Literatūra

Informātika (1.gr.)

Latviešu valoda

Matemātika

Vācu valoda

Krievu valoda

Vācu valoda

Matemātika

Latviešu valoda

Latviešu valoda (2.gr.)

Vācu valoda (1.gr.)

Fizika

Bioloģija

Programmēšanas pamati (1.gr.)

Programmēšanas pamati (2.gr.)

7

Informātika (2.gr.)

Literatūra

Vācu valoda

Krievu valoda

Vācu valoda

Krievu valoda (1.gr.)

Vācu valoda

Literatūra

Vācu valoda

Krievu valoda

Matemātika

Angļu valoda

Mājturība un tehnoloģijas zēniem

Sports

Matemātika

Mājturība un tehnoloģijas zēniem

Matemātika

Literatūra

Vācu valoda (1.gr.)

Bioloģija

Vācu valoda (1.gr.)

Matemātika

Krievu valoda

Vācu valoda (1.gr.)

Programmēšanas pamati (1.gr.)

Latviešu valoda

Programmēšanas pamati (2.gr.)

8

Matemātika

Angļu valoda

Latviešu valoda

Sociālās zinības

Sociālās zinības

Matemātika

Sports

Literatūra

Literatūra

Literatūra

Sports

Sports

Angļu valoda

Sports

9
10
11
12
13
14
15
16
17
 5.a 5.b 5.c 6.a 6.b 7.a 7.b 8.a 8.b 9.a 9.b 10.a 11.a 11.b 12.a 12.b
18

Fizika

Latvijas un pasaules vēsture

19

Informātika (2.gr.)

Mājturība un tehnoloģijas zēniem

Latvijas vēsture

Matemātika

Latvijas un pasaules vēsture

20

Angļu valoda

Matemātika

Mājturība un tehnoloģijas zēniem

Latviešu valoda

Mājturība un tehnoloģijas zēniem

Pasaules vēsture

Pasaules vēsture

Pasaules vēsture

Ģeogrāfija

Ģeogrāfija

21

Mājturība un tehnoloģijas zēniem

Informātika (1.gr.)

Krievu valoda

Krievu valoda

22

Dabaszinības

Latvijas vēsture

Dabaszinības

Krievu valoda

Latvijas vēsture

Krievu valoda (1.gr.)

Angļu valoda (1.gr.)

Angļu valoda (2.gr.)

23
24
25

Latviešu valoda

Informātika (2.gr.)

Literatūra

Latviešu valoda

Latviešu valoda

Krievu valoda

Latviešu valoda

Latvijas un pasaules vēsture

Latviešu valoda

Latviešu valoda

Literatūra

26

Mājturība un tehnoloģijas meitenēm

Mājturība un tehnoloģijas meitenēm

Sports

Krievu valoda (1.gr.)

Mājturība un tehnoloģijas meitenēm

Mājturība un tehnoloģijas meitenēm

Pasaules vēsture

Literatūra

Krievu valoda

Vācu valoda (1.gr.)

Programmēšanas pamati (1.gr.)

Programmēšanas pamati (1.gr.)

Programmēšanas pamati (2.gr.)

Vācu valoda (1.gr.)

Psiholoģija

Vācu valoda (1.gr.)

Psiholoģija

27

Mājturība un tehnoloģijas meitenēm

Mājturība un tehnoloģijas meitenēm

Sports

Informātika (2.gr.)

Mājturība un tehnoloģijas meitenēm

Latviešu valoda

Latviešu valoda

Ģeogrāfija

Latviešu valoda (1.gr.)

Angļu valoda (2.gr.)

Mūzika

Mūzika

Literatūra

Latvijas un pasaules vēsture

Latvijas un pasaules vēsture

28

Sociālās zinības

Latviešu valoda

Pasaules vēsture

Matemātika

Matemātika

Angļu valoda

Matemātika

Pasaules vēsture

Matemātika

Literatūra

Matemātika

Matemātika

Matemātika

29

Dabaszinības

Sociālās zinības

Dabaszinības

Latviešu valoda

Angļu valoda (1.gr.)

Matemātika

Sociālās zinības

Sociālās zinības

Ģeogrāfija

Literatūra

Sports

Sports

30
31
 5.a 5.b 5.c 6.a 6.b 7.a 7.b 8.a 8.b 9.a 9.b 10.a 11.a 11.b 12.a 12.b

© skolotajs.skola12.lv