5.a 5.b 5.c 6.a 6.b 7.a 7.b 8.a 8.b 9.a 9.b 10.a 11.a 11.b 12.a 12.b
1

Latviešu valoda

Pasaules vēsture

Mūzika

Angļu valoda (2.gr.)

Informātika (1.gr.)

Bioloģija

Matemātika

Bioloģija

Informātika (1.gr.)

Informātika (2.gr.)

Literatūra

2

Literatūra

Matemātika

Sociālās zinības

Fizika

Bioloģija

Bioloģija

Angļu valoda

Informātika (1.gr.)

Matemātika

Fizika

3

Matemātika

Mūzika

Matemātika

Pasaules vēsture

Informātika (1.gr.)

Ķīmija

Latvijas vēsture

Angļu valoda (1.gr.)

Vācu valoda

Fizika

4

Angļu valoda (1.gr.)

Literatūra

Latvijas vēsture

Angļu valoda

Latviešu valoda

Latviešu valoda

Sports

Fizika

5

Matemātika

Matemātika

Sociālās zinības

Angļu valoda (2.gr.)

Sociālās zinības

Latvijas vēsture

Latvijas vēsture

Mūzika

Sociālās zinības

Vācu valoda

Krievu valoda

Vācu valoda

Krievu valoda (1.gr.)

Bioloģija

Fizika

Vācu valoda (1.gr.)

Vācu valoda (1.gr.)

Latviešu valoda

6
7
8

Latvijas vēsture

Latviešu valoda

Mūzika

Krievu valoda

Fizika

Fizika

Angļu valoda (2.gr.)

Ķīmija

Ķīmija

9

Angļu valoda

Ģeogrāfija

Programmēšanas pamati (2.gr.)

Fizika

Krievu valoda

Krievu valoda

10

Mūzika

Mūzika

Fizika

Krievu valoda (1.gr.)

Mūzika

Mūzika

Latviešu valoda (2.gr.)

Psiholoģija

11

Informātika (1.gr.)

Literatūra

Informātika (1.gr.)

Latviešu valoda

Krievu valoda

Angļu valoda (2.gr.)

Krievu valoda (1.gr.)

Latviešu valoda

Informātika (2.gr.)

Fizika

Fizika

Krievu valoda

12

Angļu valoda

Dabaszinības

Latvijas vēsture

Dabaszinības

Mūzika

Angļu valoda (2.gr.)

Angļu valoda (1.gr.)

Literatūra

Literatūra

Ķīmija

Literatūra

Mūzika

Angļu valoda (1.gr.)

Matemātika

Matemātika

Latviešu valoda

Matemātika

13
14
15

Matemātika

Angļu valoda (1.gr.)

Matemātika

Latviešu valoda

Matemātika

Ķīmija

Literatūra

Bioloģija

16

Mājturība un tehnoloģijas meitenēm

Informātika (2.gr.)

Mājturība un tehnoloģijas meitenēm

Sociālās zinības

Ģeogrāfija

Krievu valoda

Ģeogrāfija

Mājturība un tehnoloģijas meitenēm

Mājturība un tehnoloģijas meitenēm

Literatūra

Krievu valoda

Vācu valoda (1.gr.)

Informātika (2.gr.)

Programmēšanas pamati (2.gr.)

Vācu valoda (1.gr.)

Vācu valoda (1.gr.)

17

Mājturība un tehnoloģijas meitenēm

Mājturība un tehnoloģijas meitenēm

Informātika (2.gr.)

Informātika (1.gr.)

Matemātika

Mājturība un tehnoloģijas meitenēm

Latviešu valoda

Pasaules vēsture

Latviešu valoda

Vācu valoda

Vācu valoda

Pasaules vēsture

Matemātika

Latviešu valoda (1.gr.)

Matemātika

Bioloģija

Ķīmija

18

Informātika (2.gr.)

Latviešu valoda

Informātika (2.gr.)

Vācu valoda

Vācu valoda

Vācu valoda

Vācu valoda

Matemātika

Angļu valoda

Sports

Bioloģija

Matemātika

19
20
21
22

Latvijas un pasaules vēsture

23

Mājturība un tehnoloģijas zēniem

Latviešu valoda

Bioloģija

Mājturība un tehnoloģijas zēniem

Mājturība un tehnoloģijas zēniem

Informātika (1.gr.)

Latvijas un pasaules vēsture

Angļu valoda

24

Matemātika

Mājturība un tehnoloģijas zēniem

Literatūra

Sports

Bioloģija

Pasaules vēsture

Ģeogrāfija

Ģeogrāfija

Literatūra

Sports

Programmēšanas pamati (1.gr.)

Fizika

Programmēšanas pamati (2.gr.)

Latvijas un pasaules vēsture

25

Sociālās zinības

Krievu valoda

Pasaules vēsture

Mājturība un tehnoloģijas meitenēm

Matemātika

Mājturība un tehnoloģijas meitenēm

Mājturība un tehnoloģijas meitenēm

Informātika (1.gr.)

Krievu valoda

Latvijas un pasaules vēsture

Programmēšanas pamati (1.gr.)

Psiholoģija

26

Sociālās zinības

Latviešu valoda

Literatūra

Literatūra

Sociālās zinības

Sociālās zinības

Ķīmija

Vācu valoda (1.gr.)

Literatūra

Vācu valoda (1.gr.)

Angļu valoda

Sports

27
28
29

Matemātika

Literatūra

Literatūra

Ķīmija

Ekonomika

Latvijas un pasaules vēsture

Ekonomika

Latviešu valoda

Ekonomika

Latviešu valoda

Ķīmija

Ķīmija

30

Literatūra

Sports

Matemātika

Fizika

Pasaules vēsture

Literatūra

Vizuālā māksla

Matemātika

Latviešu valoda

Matemātika

Matemātika

Fizika

 5.a 5.b 5.c 6.a 6.b 7.a 7.b 8.a 8.b 9.a 9.b 10.a 11.a 11.b 12.a 12.b

© skolotajs.skola12.lv