5.a 5.b 5.c 6.a 6.b 7.a 7.b 8.a 8.b 9.a 9.b 10.a 11.a 11.b 12.a 12.b
1
2

Latviešu valoda

Literatūra

Latvijas vēsture

Matemātika

Latviešu valoda

Latviešu valoda

Pasaules vēsture

Sports

Latviešu valoda

Literatūra

Vācu valoda (1.gr.)

Programmēšanas pamati (1.gr.)

Vācu valoda (1.gr.)

3

Sociālās zinības

Sociālās zinības

Sociālās zinības

Latvijas vēsture

Sociālās zinības

Vizuālā māksla

Literatūra

Krievu valoda

Bioloģija

Ģeogrāfija

4
5
6

Pasaules vēsture

7

Vizuālā māksla

Vizuālā māksla

Vizuālā māksla

Mājturība un tehnoloģijas zēniem

Vizuālā māksla

Sociālās zinības

Latviešu valoda

Latvijas vēsture

Tehniskā grafika

Programmēšanas pamati (1.gr.)

Matemātika

Programmēšanas pamati (1.gr.)

Krievu valoda

Ģeogrāfija

Fizika

Krievu valoda

8

Latviešu valoda

Dabaszinības

Vizuālā māksla

Matemātika

Mājturība un tehnoloģijas zēniem

Pasaules vēsture

Mājturība un tehnoloģijas meitenēm

Pasaules vēsture

Vācu valoda

Matemātika

Vācu valoda

Latvijas vēsture

Angļu valoda

Matemātika

Angļu valoda (2.gr.)

Matemātika

Angļu valoda (1.gr.)

Vizuālā māksla

Vācu valoda (1.gr.)

Tehniskā grafika

Vizuālā māksla

Vizuālā māksla

Fizika

Psiholoģija

Latviešu valoda

9

Informātika (2.gr.)

Informātika (2.gr.)

Angļu valoda (1.gr.)

Vācu valoda

Vācu valoda

Krievu valoda

Vācu valoda

Krievu valoda (1.gr.)

Mājturība un tehnoloģijas meitenēm

Vācu valoda (1.gr.)

Krievu valoda

Angļu valoda

Mājturība un tehnoloģijas meitenēm

Mājturība un tehnoloģijas zēniem

Mājturība un tehnoloģijas meitenēm

Pasaules vēsture

Mājturība un tehnoloģijas zēniem

Informātika (2.gr.)

Tehniskā grafika

Fizika

Literatūra

Matemātika

Matemātika

Angļu valoda

10

Dabaszinības

Angļu valoda

Dabaszinības

Latvijas vēsture

Angļu valoda (2.gr.)

Dabaszinības

Vizuālā māksla

Angļu valoda (2.gr.)

Vizuālā māksla

Latvijas vēsture

Vizuālā māksla

Sociālās zinības

Krievu valoda

Latvijas vēsture

Vācu valoda

Angļu valoda (1.gr.)

Angļu valoda

11
12
13

Latvijas vēsture

Matemātika

Informātika (2.gr.)

Informātika (1.gr.)

Krievu valoda

Matemātika

Informātika (1.gr.)

Angļu valoda (1.gr.)

Latvijas un pasaules vēsture

Informātika (2.gr.)

Angļu valoda (2.gr.)

Latvijas un pasaules vēsture

Ķīmija

Literatūra

Ķīmija

14

Mājturība un tehnoloģijas meitenēm

Literatūra

Informātika (2.gr.)

Angļu valoda (2.gr.)

Latviešu valoda

Mājturība un tehnoloģijas meitenēm

Ģeogrāfija

Angļu valoda (1.gr.)

Ģeogrāfija

Mājturība un tehnoloģijas meitenēm

Mājturība un tehnoloģijas meitenēm

Krievu valoda

Ģeogrāfija

Programmēšanas pamati (2.gr.)

Latvijas un pasaules vēsture

Angļu valoda

Matemātika

15

Angļu valoda

Matemātika

Mājturība un tehnoloģijas meitenēm

Mājturība un tehnoloģijas meitenēm

Informātika (2.gr.)

Informātika (2.gr.)

Informātika (1.gr.)

Mājturība un tehnoloģijas zēniem

Fizika

Pasaules vēsture

Krievu valoda (1.gr.)

Ģeogrāfija

Latviešu valoda (1.gr.)

Latviešu valoda (2.gr.)

Fizika

Ģeogrāfija

16

Latviešu valoda

Literatūra

Latviešu valoda

Sociālās zinības

Latviešu valoda

Krievu valoda

Literatūra

Pasaules vēsture

Mājturība un tehnoloģijas zēniem

Angļu valoda

Literatūra

Matemātika

Krievu valoda

Krievu valoda

Vācu valoda (1.gr.)

17

Sociālās zinības

Angļu valoda

Matemātika

Angļu valoda (1.gr.)

Latvijas vēsture

Literatūra

Ģeogrāfija

Literatūra

Angļu valoda (2.gr.)

Bioloģija

Ģeogrāfija

18
19
 5.a 5.b 5.c 6.a 6.b 7.a 7.b 8.a 8.b 9.a 9.b 10.a 11.a 11.b 12.a 12.b
20

Matemātika

Literatūra

Angļu valoda (2.gr.)

Angļu valoda (1.gr.)

Matemātika

Literatūra

Latviešu valoda

Bioloģija

Latviešu valoda

Matemātika

Ekonomika

Angļu valoda (1.gr.)

Latviešu valoda

Latviešu valoda

21

Sports

Matemātika

Bioloģija

Matemātika

Fizika

Bioloģija

22

Literatūra

Latviešu valoda

Bioloģija

Latviešu valoda

Angļu valoda (2.gr.)

Bioloģija

Literatūra

23

Sports

Fizika

Bioloģija

24

Sociālās zinības

Sociālās zinības

Sociālās zinības

Sociālās zinības

Literatūra

Sports

Sports

25
26
27
28
29
30
31
 5.a 5.b 5.c 6.a 6.b 7.a 7.b 8.a 8.b 9.a 9.b 10.a 11.a 11.b 12.a 12.b

© skolotajs.skola12.lv