5.a 5.b 5.c 6.a 6.b 7.a 7.b 8.a 8.b 9.a 9.b 10.a 11.a 11.b 12.a 12.b
1
2
3
4
5
6
7

Latviešu valoda (2.gr.)

Fizika

8

Fizika

9

Matemātika

Vācu valoda (1.gr.)

Vācu valoda (1.gr.)

Krievu valoda (1.gr.)

Krievu valoda (1.gr.)

10

Fizika

Matemātika

11
12
13

Informātika (2.gr.)

14

Angļu valoda

Vācu valoda (1.gr.)

Vācu valoda (1.gr.)

Latviešu valoda

Krievu valoda (1.gr.)

Matemātika

Psiholoģija

Fizika

15

Latviešu valoda (1.gr.)

Mājturība un tehnoloģijas meitenēm

Mājturība un tehnoloģijas zēniem

Mājturība un tehnoloģijas meitenēm

Mājturība un tehnoloģijas zēniem

Fizika 1.gr.

Fizika

Matemātika

Fizika

Matemātika

16

Latviešu valoda

Latviešu valoda

Matemātika

Latviešu valoda

Matemātika (2.gr.)

Latvijas un pasaules vēsture 1.gr.

Matemātika

Bioloģija

Psiholoģija

17

Latviešu valoda

Matemātika

Latviešu valoda

Matemātika

Krievu valoda (1.gr.)

Matemātika

Matemātika (1.gr.)

Fizika 2.gr.

Literatūra

Fizika

Vācu valoda (1.gr.)

Vācu valoda (1.gr.)

Literatūra

18
19
 5.a 5.b 5.c 6.a 6.b 7.a 7.b 8.a 8.b 9.a 9.b 10.a 11.a 11.b 12.a 12.b
20

Krievu valoda (1.gr.)

Krievu valoda (1.gr.)

Matemātika

Vācu valoda (1.gr.)

Literatūra

Latviešu valoda

Bioloģija

Informātika (1.gr.)

Literatūra (1.gr.)

Literatūra (2.gr.)

Vācu valoda (1.gr.)

Vācu valoda (1.gr.)

Vācu valoda (1.gr.)

Programmēšanas pamati (2.gr.)

Bioloģija

21

Mājturība un tehnoloģijas meitenēm

Literatūra

Mājturība un tehnoloģijas zēniem

Informātika (1.gr.)

Mājturība un tehnoloģijas meitenēm

Mājturība un tehnoloģijas zēniem

Informātika (2.gr.)

Informātika (1.gr.)

Informātika (2.gr.)

Angļu valoda

Latviešu valoda

Sociālās zinības

Mājturība un tehnoloģijas meitenēm

Bioloģija

Mājturība un tehnoloģijas zēniem

Sociālās zinības

Literatūra

Vācu valoda (1.gr.)

Vācu valoda (1.gr.)

Latviešu valoda

22

Mājturība un tehnoloģijas meitenēm

Angļu valoda

Mājturība un tehnoloģijas zēniem

Mājturība un tehnoloģijas meitenēm

Mājturība un tehnoloģijas zēniem

Sociālās zinības

Angļu valoda (1.gr.)

Bioloģija

Angļu valoda (1.gr.)

Angļu valoda (2.gr.)

Informātika (3.gr.)

Informātika (2.gr.)

Latvijas un pasaules vēsture 2.gr.

Bioloģija

Psiholoģija

Latviešu valoda

23

Informātika (1.gr.)

Literatūra

Sociālās zinības

Pasaules vēsture

Mājturība un tehnoloģijas meitenēm

Latvijas vēsture

Mājturība un tehnoloģijas zēniem

Mājturība un tehnoloģijas meitenēm

Mājturība un tehnoloģijas zēniem

Mājturība un tehnoloģijas meitenēm

Mājturība un tehnoloģijas zēniem

Mājturība un tehnoloģijas meitenēm

Mājturība un tehnoloģijas zēniem

Angļu valoda

Latviešu valoda

Angļu valoda (1.gr.)

Angļu valoda (1.gr.)

Latvijas un pasaules vēsture

Angļu valoda (1.gr.)

Bioloģija

Krievu valoda (1.gr.)

Latviešu valoda

24

Dabaszinības

Sociālās zinības

Sociālās zinības

Dabaszinības

Matemātika

Sociālās zinības

Literatūra

Latviešu valoda

Pasaules vēsture

Angļu valoda (1.gr.)

Angļu valoda (2.gr.)

Bioloģija

Krievu valoda (2.gr.)

Latvijas un pasaules vēsture

Angļu valoda (1.gr.)

Angļu valoda (2.gr.)

Angļu valoda

25
26
27

Angļu valoda

Literatūra

Angļu valoda (2.gr.)

Krievu valoda (1.gr.)

Angļu valoda (1.gr.)

Krievu valoda (1.gr.)

Fizika

Matemātika

Angļu valoda

Krievu valoda (1.gr.)

Krievu valoda

Literatūra

Krievu valoda (1.gr.)

Literatūra

28

Krievu valoda (1.gr.)

Matemātika

Pasaules vēsture

Latviešu valoda

Matemātika

Literatūra

Krievu valoda (1.gr.)

Krievu valoda (1.gr.)

Matemātika

Latviešu valoda (1.gr.)

Angļu valoda (2.gr.)

Angļu valoda (2.gr.)

Programmēšanas pamati (2.gr.)

Angļu valoda (2.gr.)

Kultoroloģija

29

Latviešu valoda

Latviešu valoda

30

Latviešu valoda (2.gr.)

31
 5.a 5.b 5.c 6.a 6.b 7.a 7.b 8.a 8.b 9.a 9.b 10.a 11.a 11.b 12.a 12.b

© skolotajs.skola12.lv