5.a 5.b 5.c 6.a 6.b 7.a 7.b 8.a 8.b 9.a 9.b 10.a 11.a 11.b 12.a 12.b
1
2
3

Matemātika

Matemātika

Angļu valoda

Literatūra (2.gr.)

Ekonomika

Ekonomika

4

Sociālās zinības

Angļu valoda

Sociālās zinības

Krievu valoda (1.gr.)

Sociālās zinības

Latvijas vēsture

Sociālās zinības

Latvijas vēsture

Latvijas un pasaules vēsture

5

Angļu valoda (2.gr.)

Literatūra

Latvijas vēsture

Pasaules vēsture

Literatūra

Informātika (2.gr.)

Informātika (2.gr.)

Matemātika

Matemātika

6

Latviešu valoda

Latviešu valoda

Latviešu valoda

Informātika (1.gr.)

Latvijas vēsture

Informātika (3.gr.)

Latviešu valoda (1.gr.)

Vācu valoda (1.gr.)

Latviešu valoda

Vācu valoda (1.gr.)

Latviešu valoda (2.gr.)

Latvijas un pasaules vēsture

7

Sociālās zinības

Matemātika

Matemātika

Latviešu valoda

Pasaules vēsture

Pasaules vēsture

Latviešu valoda

Latvijas vēsture

Pasaules vēsture

Fizika

Matemātika

Latviešu valoda

Latvijas un pasaules vēsture

Literatūra

8
9
10

Literatūra

Matemātika

Angļu valoda

Literatūra (1.gr.)

Ekonomika 1.gr.

Ekonomika 2.gr.

Krievu valoda (1.gr.)

Ekonomika

Literatūra

11

Vācu valoda (1.gr.)

Vācu valoda (1.gr.)

Angļu valoda (2.gr.)

Informātika (2.gr.)

Sociālās zinības

Latviešu valoda

Sociālās zinības

Matemātika

Fizika

12

Latviešu valoda

Latviešu valoda

Latviešu valoda (2.gr.)

Pasaules vēsture

Ģeogrāfija

Ģeogrāfija

Matemātika (1.gr.)

Matemātika (2.gr.)

Latviešu valoda

13

Dabaszinības

Krievu valoda (1.gr.)

Matemātika

Krievu valoda (1.gr.)

Matemātika

Krievu valoda (1.gr.)

Vācu valoda (1.gr.)

Latvijas un pasaules vēsture

Krievu valoda (1.gr.)

Vācu valoda (1.gr.)

14

Dabaszinības

Matemātika

Dabaszinības

Ģeogrāfija

Latvijas vēsture

Ģeogrāfija

Latvijas vēsture

Matemātika

Matemātika

Krievu valoda (1.gr.)

15
16
 5.a 5.b 5.c 6.a 6.b 7.a 7.b 8.a 8.b 9.a 9.b 10.a 11.a 11.b 12.a 12.b
17

Latviešu valoda

Latviešu valoda

Angļu valoda

Informātika (2.gr.)

Literatūra

Vācu valoda (1.gr.)

Latviešu valoda

Literatūra

Latviešu valoda

18

Latviešu valoda

Literatūra

Matemātika

Vācu valoda (1.gr.)

Vācu valoda (1.gr.)

Fizika

Bioloģija 2.gr.

Ģeogrāfija

19

Mājturība un tehnoloģijas zēniem

Latviešu valoda (2.gr.)

Angļu valoda (1.gr.)

Literatūra

Angļu valoda (1.gr.)

Mājturība un tehnoloģijas zēniem

Mājturība un tehnoloģijas zēniem

Informātika (2.gr.)

Bioloģija 1.gr.

Matemātika

Ķīmija

Ķīmija

20

Literatūra

Latviešu valoda (1.gr.)

Latviešu valoda

Mājturība un tehnoloģijas zēniem

Mājturība un tehnoloģijas zēniem

Latviešu valoda

Mājturība un tehnoloģijas zēniem

Latviešu valoda

Mūzika

Angļu valoda (1.gr.)

Krievu valoda (1.gr.)

Latviešu valoda

21

Latviešu valoda

Matemātika

Angļu valoda

Literatūra

Angļu valoda (1.gr.)

Angļu valoda (2.gr.)

Bioloģija

Bioloģija

Latviešu valoda (1.gr.)

Krievu valoda (2.gr.)

Krievu valoda (1.gr.)

Literatūra

Angļu valoda (1.gr.)

Fizika

Angļu valoda (2.gr.)

Angļu valoda

22
23
24

Literatūra

Krievu valoda (1.gr.)

Informātika (1.gr.)

Krievu valoda (1.gr.)

Angļu valoda (2.gr.)

Krievu valoda (1.gr.)

Fizika

Vācu valoda (1.gr.)

Vācu valoda (1.gr.)

Literatūra

Vācu valoda (1.gr.)

Programmēšanas pamati (2.gr.)

25

Literatūra

Mājturība un tehnoloģijas zēniem

Angļu valoda

Mājturība un tehnoloģijas zēniem

Mājturība un tehnoloģijas zēniem

Pasaules vēsture

Krievu valoda (1.gr.)

Krievu valoda (1.gr.)

Angļu valoda (2.gr.)

Ģeogrāfija 1.gr.

Latviešu valoda

Kultoroloģija

Psiholoģija

26

Matemātika

Angļu valoda

Mājturība un tehnoloģijas zēniem

Literatūra

Mājturība un tehnoloģijas meitenēm

Mājturība un tehnoloģijas meitenēm

Literatūra

Matemātika

Matemātika

27

Latviešu valoda

Latviešu valoda

Pasaules vēsture

Mājturība un tehnoloģijas zēniem

Angļu valoda

Matemātika (2.gr.)

Latvijas un pasaules vēsture 1.gr.

Angļu valoda (1.gr.)

Angļu valoda (1.gr.)

28

Matemātika

Matemātika

Matemātika

Latviešu valoda

Latvijas vēsture

Matemātika

Fizika

Matemātika

Matemātika (1.gr.)

Latviešu valoda

Literatūra

29
 5.a 5.b 5.c 6.a 6.b 7.a 7.b 8.a 8.b 9.a 9.b 10.a 11.a 11.b 12.a 12.b

© skolotajs.skola12.lv