5.a 5.b 5.c 6.a 6.b 7.a 7.b 8.a 8.b 9.a 9.b 10.a 11.a 11.b 12.a 12.b
1
2

Vizuālā māksla

Vizuālā māksla

Krievu valoda (1.gr.)

Literatūra

Latviešu valoda

Vizuālā māksla

Angļu valoda (2.gr.)

Angļu valoda (1.gr.)

Tehniskā grafika

Literatūra

Literatūra

Bioloģija

3

Mājturība un tehnoloģijas meitenēm

Informātika (2.gr.)

Matemātika

Literatūra

Latvijas vēsture

Latvijas vēsture

Fizika 2.gr.

Angļu valoda (2.gr.)

Angļu valoda (2.gr.)

Psiholoģija

4

Vizuālā māksla

Matemātika

Mājturība un tehnoloģijas meitenēm

Mājturība un tehnoloģijas meitenēm

Vizuālā māksla

Latviešu valoda (2.gr.)

Vizuālā māksla

Vizuālā māksla

Ģeogrāfija

Vizuālā māksla

Informātika (3.gr.)

Fizika 1.gr.

Ģeogrāfija 2.gr.

5

Latviešu valoda

Informātika (2.gr.)

Latviešu valoda

Latviešu valoda

Vizuālā māksla

Latviešu valoda

Latvijas vēsture

Mājturība un tehnoloģijas meitenēm

Latviešu valoda (1.gr.)

Vācu valoda (1.gr.)

Vācu valoda (1.gr.)

Latviešu valoda

Vizuālā māksla

Tehniskā grafika 1.gr.

Latvijas un pasaules vēsture

Programmēšanas pamati (1.gr.)

Bioloģija

6

Latviešu valoda

Ģeogrāfija

Pasaules vēsture

Ģeogrāfija

Pasaules vēsture

Matemātika

Matemātika

Ģeogrāfija

Pasaules vēsture

Vizuālā māksla

Vizuālā māksla

Tehniskā grafika 2.gr.

Vizuālā māksla

Fizika

Vizuālā māksla

Latvijas un pasaules vēsture

Angļu valoda

7
8
9

Vācu valoda (1.gr.)

Vācu valoda (1.gr.)

Krievu valoda (1.gr.)

Vācu valoda (1.gr.)

Latviešu valoda

Latviešu valoda

Literatūra (1.gr.)

Literatūra (2.gr.)

Ekonomika 1.gr.

Ekonomika 2.gr.

Krievu valoda

Ekonomika

Krievu valoda (1.gr.)

Angļu valoda (2.gr.)

Ekonomika

Ekonomika

10

Mājturība un tehnoloģijas meitenēm

Informātika (1.gr.)

Mājturība un tehnoloģijas meitenēm

Informātika (2.gr.)

Informātika (1.gr.)

Sociālās zinības

Sociālās zinības

Mājturība un tehnoloģijas meitenēm

Sociālās zinības

Informātika (2.gr.)

Vācu valoda (1.gr.)

Vācu valoda (1.gr.)

Fizika

Latviešu valoda

Angļu valoda (1.gr.)

Fizika

Latvijas un pasaules vēsture

11

Matemātika

Latvijas vēsture

Sociālās zinības

Literatūra

Fizika

Fizika

Latvijas vēsture

Mājturība un tehnoloģijas zēniem

Pasaules vēsture

Mājturība un tehnoloģijas zēniem

Latviešu valoda (2.gr.)

Latvijas un pasaules vēsture

Matemātika

Matemātika

Matemātika

Ķīmija

Ķīmija

12

Informātika (1.gr.)

Latviešu valoda

Latviešu valoda

Informātika (2.gr.)

Matemātika

Mūzika

Mājturība un tehnoloģijas zēniem

Mūzika

Mājturība un tehnoloģijas zēniem

Matemātika (2.gr.)

Krievu valoda (1.gr.)

Latvijas un pasaules vēsture

Krievu valoda (1.gr.)

Latviešu valoda

13

Pasaules vēsture

Latvijas vēsture

Matemātika

Latvijas vēsture

Latvijas vēsture

Matemātika

Matemātika

Matemātika (1.gr.)

Fizika

Matemātika

14
15
 5.a 5.b 5.c 6.a 6.b 7.a 7.b 8.a 8.b 9.a 9.b 10.a 11.a 11.b 12.a 12.b
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Krievu valoda (1.gr.)

Krievu valoda (1.gr.)

Krievu valoda (1.gr.)

Bioloģija

Krievu valoda (1.gr.)

Krievu valoda (2.gr.)

Vācu valoda (1.gr.)

Vācu valoda (1.gr.)

Literatūra

Vācu valoda (1.gr.)

Literatūra

31

Literatūra

Literatūra

Krievu valoda (1.gr.)

Krievu valoda (1.gr.)

Latviešu valoda (1.gr.)

 5.a 5.b 5.c 6.a 6.b 7.a 7.b 8.a 8.b 9.a 9.b 10.a 11.a 11.b 12.a 12.b

© skolotajs.skola12.lv