5.a 5.b 5.c 6.a 6.b 7.a 7.b 8.a 8.b 9.a 9.b 10.a 11.a 11.b 12.a 12.b
1

Matemātika

Angļu valoda

Matemātika

Matemātika

Latvijas vēsture

Matemātika

Literatūra

Bioloģija

Matemātika

Psiholoģija

Matemātika

2

Literatūra

Vācu valoda (1.gr.)

Vācu valoda (1.gr.)

Krievu valoda (1.gr.)

Krievu valoda

Bioloģija

Vācu valoda (1.gr.)

Vācu valoda (1.gr.)

3

Literatūra

Latviešu valoda

Angļu valoda (2.gr.)

Bioloģija

Angļu valoda

Vācu valoda (1.gr.)

Matemātika

4
5
6

Informātika (2.gr.)

Matemātika

Vācu valoda (1.gr.)

Literatūra

Vācu valoda (1.gr.)

Vācu valoda (1.gr.)

Programmēšanas pamati (2.gr.)

7

Vācu valoda (1.gr.)

Vācu valoda (1.gr.)

Bioloģija

Matemātika

Kultoroloģija

Latvijas un pasaules vēsture

8

Latviešu valoda

Bioloģija

Fizika

Fizika

9

Sociālās zinības

Sociālās zinības

Matemātika

10
11
12
13
14

Sociālās zinības

Mūzika

Latviešu valoda

Krievu valoda (1.gr.)

Sociālās zinības

Mūzika

Sociālās zinības

Sociālās zinības

Fizika 1.gr.

Fizika 2.gr.

Programmēšanas pamati (1.gr.)

Programmēšanas pamati (1.gr.)

Fizika

15

Matemātika

Mūzika

Sociālās zinības

Matemātika

Vizuālā māksla

Vizuālā māksla

Mūzika

Informātika (2.gr.)

Latvijas un pasaules vēsture 2.gr.

16

Mūzika

Informātika (2.gr.)

Pasaules vēsture

Informātika (2.gr.)

Mūzika

Matemātika (2.gr.)

Krievu valoda (1.gr.)

Krievu valoda (1.gr.)

17

Matemātika

Bioloģija

Bioloģija

Matemātika (1.gr.)

Mūzika

Matemātika

Mūzika

Mūzika

Fizika

18
19
 5.a 5.b 5.c 6.a 6.b 7.a 7.b 8.a 8.b 9.a 9.b 10.a 11.a 11.b 12.a 12.b
20

Angļu valoda

Mūzika

Mūzika

Krievu valoda (1.gr.)

Angļu valoda (2.gr.)

Tehniskā grafika

21

Informātika (2.gr.)

Informātika (2.gr.)

Informātika (2.gr.)

Krievu valoda (1.gr.)

Krievu valoda (1.gr.)

Matemātika

Angļu valoda (2.gr.)

Bioloģija 2.gr.

Psiholoģija

22

Literatūra

Literatūra

Literatūra

Latviešu valoda

Fizika

Bioloģija 1.gr.

Latvijas un pasaules vēsture

23

Informātika (2.gr.)

Literatūra

Dabaszinības

Latviešu valoda (1.gr.)

Latviešu valoda (2.gr.)

Mūzika

Latviešu valoda

Krievu valoda (1.gr.)

Latvijas un pasaules vēsture 1.gr.

Angļu valoda (1.gr.)

Vācu valoda (1.gr.)

Bioloģija

Psiholoģija

Vācu valoda (1.gr.)

24

Literatūra

Ģeogrāfija

Ģeogrāfija

Fizika

Mūzika

Krievu valoda (1.gr.)

Krievu valoda (2.gr.)

Vācu valoda (1.gr.)

Krievu valoda

Vācu valoda (1.gr.)

Latvijas un pasaules vēsture

Krievu valoda (1.gr.)

Vācu valoda (1.gr.)

Angļu valoda (2.gr.)

Ģeogrāfija

25
26
27

Vizuālā māksla

Vizuālā māksla

Informātika (1.gr.)

Vizuālā māksla

Mūzika

Literatūra

Literatūra (2.gr.)

Programmēšanas pamati (1.gr.)

Literatūra

Bioloģija

28

Mājturība un tehnoloģijas meitenēm

Informātika (1.gr.)

Mājturība un tehnoloģijas meitenēm

Informātika (1.gr.)

Krievu valoda (1.gr.)

Mājturība un tehnoloģijas meitenēm

Informātika (1.gr.)

Angļu valoda (1.gr.)

Pasaules vēsture

Latviešu valoda

Latvijas vēsture

Latvijas vēsture

Latviešu valoda (1.gr.)

Latviešu valoda

Ģeogrāfija

29

Matemātika

Mājturība un tehnoloģijas meitenēm

Vizuālā māksla

Mājturība un tehnoloģijas meitenēm

Angļu valoda (1.gr.)

Vizuālā māksla

Angļu valoda (1.gr.)

Pasaules vēsture

Matemātika

Mājturība un tehnoloģijas meitenēm

Mājturība un tehnoloģijas meitenēm

Latviešu valoda (2.gr.)

Literatūra

30

Mājturība un tehnoloģijas meitenēm

Mājturība un tehnoloģijas meitenēm

Krievu valoda (1.gr.)

Angļu valoda (1.gr.)

Mājturība un tehnoloģijas meitenēm

Krievu valoda

Mājturība un tehnoloģijas meitenēm

Angļu valoda

Latviešu valoda

Latviešu valoda

Matemātika (2.gr.)

Tehniskā grafika 2.gr.

Programmēšanas pamati (1.gr.)

Latviešu valoda

 5.a 5.b 5.c 6.a 6.b 7.a 7.b 8.a 8.b 9.a 9.b 10.a 11.a 11.b 12.a 12.b

© skolotajs.skola12.lv