5.a 5.b 5.c 6.a 6.b 7.a 7.b 8.a 8.b 9.a 9.b 10.a 11.a 11.b 12.a 12.b
1
2
3
4
5

Matemātika

Sociālās zinības

Sociālās zinības

Vācu valoda (1.gr.)

Vācu valoda (1.gr.)

Matemātika (1.gr.)

Matemātika

Matemātika

Latvijas un pasaules vēsture

6

Angļu valoda

Latvijas vēsture

Angļu valoda (2.gr.)

Latvijas vēsture

Ģeogrāfija

Ģeogrāfija

Pasaules vēsture

Angļu valoda (1.gr.)

Informātika (1.gr.)

Matemātika

Informātika (1.gr.)

Ķīmija

Ķīmija

7

Informātika (1.gr.)

Latvijas vēsture

Informātika (1.gr.)

Vācu valoda (1.gr.)

Vācu valoda (1.gr.)

Vizuālā māksla

Angļu valoda (1.gr.)

Vācu valoda (1.gr.)

Latvijas un pasaules vēsture

Vācu valoda (1.gr.)

Latviešu valoda

8

Vizuālā māksla

Vizuālā māksla

Matemātika

Angļu valoda

Pasaules vēsture

Latvijas vēsture

Pasaules vēsture

Bioloģija

Bioloģija

Latviešu valoda

Krievu valoda (1.gr.)

Pasaules vēsture

Vizuālā māksla

Krievu valoda (1.gr.)

Vizuālā māksla

Tehniskā grafika 2.gr.

Vizuālā māksla

Vizuālā māksla

Latviešu valoda

Angļu valoda (1.gr.)

Angļu valoda (2.gr.)

Krievu valoda

Krievu valoda (1.gr.)

Literatūra

9
10
11

Angļu valoda

Literatūra

Krievu valoda (1.gr.)

Vācu valoda (1.gr.)

Informātika (1.gr.)

Ekonomika

Programmēšanas pamati (2.gr.)

12

Literatūra

Mājturība un tehnoloģijas meitenēm

Mājturība un tehnoloģijas meitenēm

Latviešu valoda

Mājturība un tehnoloģijas meitenēm

Literatūra

Matemātika

Literatūra

Angļu valoda (2.gr.)

Bioloģija 2.gr.

Ģeogrāfija 1.gr.

Latviešu valoda

Angļu valoda (2.gr.)

Angļu valoda (2.gr.)

Kultoroloģija

Fizika

13

Angļu valoda

Mūzika

Matemātika

Literatūra

Mājturība un tehnoloģijas meitenēm

Latviešu valoda (2.gr.)

Angļu valoda (1.gr.)

Angļu valoda (2.gr.)

Angļu valoda (1.gr.)

Literatūra

Ģeogrāfija

Angļu valoda (1.gr.)

Mājturība un tehnoloģijas zēniem

Mājturība un tehnoloģijas meitenēm

Literatūra

Mājturība un tehnoloģijas zēniem

Mājturība un tehnoloģijas meitenēm

Informātika (3.gr.)

Bioloģija 1.gr.

Ģeogrāfija 2.gr.

Bioloģija

Ģeogrāfija

Matemātika

14

Matemātika

Dabaszinības

Mūzika

Matemātika

Informātika (2.gr.)

Matemātika

Informātika (2.gr.)

Krievu valoda (1.gr.)

Mājturība un tehnoloģijas meitenēm

Angļu valoda (1.gr.)

Mājturība un tehnoloģijas meitenēm

Latviešu valoda

Mājturība un tehnoloģijas meitenēm

Angļu valoda (1.gr.)

Angļu valoda (1.gr.)

Bioloģija

15

Dabaszinības

Latviešu valoda

Dabaszinības

Literatūra

Pasaules vēsture

Latviešu valoda

Ģeogrāfija

Latvijas vēsture

Matemātika

Ģeogrāfija

Matemātika

Latvijas vēsture

Ģeogrāfija

Bioloģija

Fizika

Krievu valoda (1.gr.)

Krievu valoda (2.gr.)

Literatūra

Fizika

16
17
 5.a 5.b 5.c 6.a 6.b 7.a 7.b 8.a 8.b 9.a 9.b 10.a 11.a 11.b 12.a 12.b
18

Latviešu valoda

Mūzika

Latviešu valoda

Informātika (2.gr.)

Latviešu valoda (1.gr.)

Latviešu valoda

Krievu valoda (1.gr.)

Krievu valoda (1.gr.)

Latviešu valoda

Krievu valoda (1.gr.)

Literatūra

Fizika

Matemātika

Angļu valoda

Bioloģija

Literatūra (1.gr.)

Matemātika (2.gr.)

Literatūra (2.gr.)

Krievu valoda

Vācu valoda (1.gr.)

Literatūra

Krievu valoda (1.gr.)

Vācu valoda (1.gr.)

19

Mājturība un tehnoloģijas zēniem

Mājturība un tehnoloģijas zēniem

Informātika (2.gr.)

Informātika (2.gr.)

Vācu valoda (1.gr.)

Krievu valoda (1.gr.)

Vācu valoda (1.gr.)

Matemātika

Bioloģija

Informātika (2.gr.)

Latviešu valoda

Latviešu valoda (1.gr.)

Matemātika (1.gr.)

Fizika 2.gr.

Angļu valoda (1.gr.)

20

Mājturība un tehnoloģijas zēniem

Angļu valoda

Mājturība un tehnoloģijas zēniem

Mājturība un tehnoloģijas meitenēm

Literatūra

Angļu valoda

Latviešu valoda (2.gr.)

Angļu valoda (2.gr.)

Bioloģija

Fizika

Fizika

Mūzika

Informātika (2.gr.)

Latviešu valoda (2.gr.)

Fizika 1.gr.

Matemātika

Fizika

21

Literatūra

Mājturība un tehnoloģijas meitenēm

Mājturība un tehnoloģijas zēniem

Mājturība un tehnoloģijas zēniem

Mājturība un tehnoloģijas zēniem

Mājturība un tehnoloģijas zēniem

Angļu valoda

22

Vācu valoda (1.gr.)

23
24
25
26
27
28
29
30
31
 5.a 5.b 5.c 6.a 6.b 7.a 7.b 8.a 8.b 9.a 9.b 10.a 11.a 11.b 12.a 12.b

© skolotajs.skola12.lv